Объявление о публикации книги, а также аннотация к ней, опубликовано на  всеукраинских информационных  сайтах: 

 Релігія в Україні

ТОМ 1 

(Епоха Дослідників Біблії (кінець ХІХ століття – 1939 рік):

Інформація книги доводить той факт, що громада Свідків Єгови (або Дослідників Біблії ) з'являється на терені Західної України ще у 1920-ті роки і це не була поява лише декількох послідовників. На початку ХХ століття з'являються цілі громади Дослідників Біблії у Галичині, Волині, Закарпатті та Буковині. Місіонерська робота адептів громади у ці роки насправді набуває масового характеру. Так, діяльність Дослідників Біблії на початку ХХ століття проходила на території чотирьох держав при абсолютно різних умовах. В таких країнах як Польща та Чехословаччина існувала відносна релігійна свобода, яка сприяла інтенсивній місіонерській діяльності в Західній Україні. Влада в цих країнах доволі толерантно ставилась до діяльності громади, що і було закріплено у відповідних державних актах. На противагу цьому, в Східній Україні та на Буковині право на свободу совісті постійно піддавалось утискам с боку держави. Як комуністична влада на засадах атеїзму, так і румунський уряд під впливом православ’я, активно перешкоджали місіонерській діяльності Свідків Єгови. І як не парадоксально, навіть в цих країнах кількість членів Товариства продовжувала постійно зростати. При цьому, слід відзначити значну роль еміграції у справі становлення вчення в Україні. Завдяки їх матеріальній допомозі незаможним українським співвіруючим, релігійна література широко розповсюдилась на терені України. У книзі детально описується діяльність українських Дослідників в цих чотирьох країнах та в еміграції. Крім того, у виданні аналізується релігійна політика різних урядів, діючих на українських землях. Зокрема, у книзі розповідається як царизм, навіть на законодавчому рівні, протистояв місіонерській діяльності «сектантів». Також описується двояке ставлення до нових релігійних течій з боку радянського уряду, який на початку свого правління толерантно віднісся до існування різних конфесій, проте в подальшому його діяльність зводиться до відкритої антирелігійної направленості. Пояснюється це тим, що традиційна релігія Росії була головною опорою царизму, адже зверхність православ’я в імперії затверджувалась навіть законодавчо. Свідки Єгови, при цьому, стали невинною жертвою розкуркулення, боротьби з контрреволюцією та атеїзацію. Загалом, у книзі зібраний увесь відомий матеріал про історію цієї громади до 1939 року і на сьогоднішній день, книга «Історія Свідків Єгови в Україні, том 1» є найбільш повним та ґрунтовним науковим виданням зі згаданого періоду. Використані дуже рідкісні архівні документи та листи віруючих за 1920-ті роки.

Заказать научные книги об истории Свидетелей Иеговы можно здесь:

Исторические КНИГИ

© historyjw

Сделать бесплатный сайт с uCoz